Livro sem Palavres

Begin dit jaar heeft Jaenette een evangelisatiecursus voor kinderen in Sao Paulo gevolgd.  Hier heeft zij “Livro sem Palavres” gehoord. “Boek zonder woorden”. Dit boek bestaat uit gekleurde pagina’s. Aan de hand van de kleuren kan je het evangelie uitleggen aan kinderen. Jaenette heeft ook een tas met die kleuren,

Livro sem Palavres” bestaat uit de kleuren: geel(goud), zwart, rood, wit en groen

Geel(goud) :  staat voor God, wie Hij is en dat Hij van je houdt

Zwart : staat voor zonde, scheiding tussen God en de mens,  God en jou

Rood : staat voor Jezus, Zijn bloed, Zijn offer aan het kruis

Wit : staat voor het feit dat Jezus opstond uit de dood en dat als we voor Hem kiezen een nieuw leven ontvangen

Groen : staat voor groei, God en Jezus steeds beter leren kennen door de bijbel te lezen en te bidden. Groeien in je relatie met Hem.

Een keer was zij samen met Netty op huisbezoek in de wijk Limoeiro. Jeanette had de tas bij haar en Netty kon aan de hand van de kleuren van de tas het evangelie uitleggen.