Vrijwilligers

St. Kinderwerk-Horeb zou haar werk in Brazilië niet kunnen doen zonder de inzet van tal van vrijwilligers. Natuurlijk is daar als eerste Netty die de roeping van God gevolgd heeft door alles hier in Nederland achter te laten om te dienen in Brazilië, maar inmiddels zijn daar ook Bernard en Susanne Cloosterman bijgekomen en recentelijk heeft Jeanet van Harskamp zich ook als vrijwilligster aangesloten bij het werk in Timoteo.

Daarnaast zijn er natuurlijk de verschillende Braziliaanse vrijwilligers die regelmatig voor langere of kortere duur meewerken op het terrein.

Tevens zijn er nog Nederlanders die voor korte duur naar het terrein komen en allerlei grote en kleine klusjes aanpakken, enkele van hebben verslagen gemaakt van hun ervaringen.