Kinderen sponsoren

Jaren lang hebben veel kinderen die op het semi-internaat kwamen, een sponsor vanuit Nederland gehad. Dit was prachtig en wij danken God voor het grote verschil dat hun financiële bijdrage en gebed voor deze kinderen heeft gemaakt.

Gedurende de COVID-pandemie mochten de kinderen van overheidswege niet naar het semi-internaat komen. Met het verhuizen van het semi-internaat naar de stad, en het afschalen van de activiteiten op het terrein buiten Timóteo, is het sponsorprogramma dan ook stopgezet.

Op dit moment hebben we geen actief sponsorprogramma.