Semi Internaat

Om te voorkomen dat kinderen veel op straat rondzwerven, is het semi-internaat opgestart. Kinderen wonen en slapen thuis, maar zijn drie dagen in de week overdag op het terrein te vinden. Eén dagdeel gaan de kinderen naar school. Het andere dagdeel zijn ze bij kinderwerk Horeb. Afhankelijk van de leeftijd, kan dit zowel ’s morgens als ’s middags zijn. Op dit moment komen er 60 kinderen, waarvan 30 ’s morgens en 30’s middags. De kinderen worden opgehaald en weggebracht me de bus van Horeb.

Welke kinderen?

De kinderen zijn afkomstig uit wijken waar veel bewoners te kampen hebben met armoede en werkeloosheid. Daarnaast zijn er veel problemen omtrent drugs, criminaliteit en prostitutie. Veel moeders zijn alleenstaand en hebben kinderen van verschillende mannen. Sommige vaders zijn vermoord of overleden, andere zijn verslaafd of zitten in de gevangenis en weer andere zijn met de noorderzon vertrokken. Een aantal kinderen woont bij hun opa en oma, omdat beide ouders niet voor de kinderen willen of kunnen zorgen. We zoeken altijd de meest risicovolle situaties op. Oftewel kinderen in nood.

Programma

Op het terrein kunnen de kinderen douchen en krijgen ze een gezonde maaltijd. Onder begeleiding maken ze hun huiswerk, zodat ze beter meekomen op school. Daarnaast houden ze iedere dag een kinderdienst. Op dinsdag wordt er een Bijbelverhaal verteld, op woensdag kijken de kinderen een filmpje en wordt er doorgepraat over normen en waarden, zoals “Hoe ga je met elkaar om?” Op donderdag is er de ene week poppenkast en de andere week de Bijbelleesles. Tijdens de Bijbelleesles gaat de groep uit elkaar in kleine groepjes en lezen de kinderen zelf uit een bijbel.

Kind zijn

De kinderen groeien op in een zeer onveilige omgeving. Buiten spelen is onverantwoord en door armoede hebben de meeste kinderen geen speelgoed. Het is belangrijk dat er, naast het programma, genoeg tijd overblijft om te spelen. De kinderen moeten weer echt kind kunnen zijn! De kinderen kunnen spelen in de zandbak, de speeltuin of het zwembad. De kinderen genieten zichtbaar.

Aandacht

Veel kinderen krijgen thuis heel weinig aandacht en lopen in hun emotionele ontwikkeling vaak achter op hun leeftijdsgenoten. Daarom doen de medewerkers er alles aan om de kinderen individuele aandacht te geven. Regelmatig proberen ze dingen te doen in kleine groepjes. Ieder kind moet weten dat hij welkom is, dat hij gezien wordt en geliefd is. Een knuffel, een aai over de bol of een complimentje. Daar groeien ze van. De kinderen hunkeren naar echte liefde en door er zo voor hen te zijn, kunnen ze dit in woord en daad laten zien.