Semi internaat

Er zijn duizenden kinderen op de wereld die geen stabiele thuissituatie hebben. Zij worden aan hun lot overgelaten, zwerven overdag en soms ’s nachts op straat rond en komen in aanraking met criminaliteit, drugs en prostitutie. Vaak binnen het eigen gezin. Kortom geen veilige omgeving om als kind op te groeien.

Semi-internaat

Om te voorkomen dat kinderen veel op straat rondzwerven, is Netty samen met Bernard en Susanne begonnen met een semi-internaat. De kinderen wonen en slapen thuis, maar zijn drie dagen in de week overdag op het terrein te vinden. Eén dagdeel gaan de kinderen naar school. Het andere dagdeel zijn ze bij kinderwerk Horeb. Afhankelijk van de leeftijd, kan dit zowel ’s morgens als ’s middags zijn. Op dit moment komen er 80 kinderen, waarvan 35 ’s morgens en 45 ’s middags. Het vervoer verzorgen ze met een eigen bus.

Welke kinderen?

De kinderen zijn afkomstig uit wijken waar veel bewoners te kampen hebben met armoede en werkeloosheid. Daarnaast zijn er veel problemen omtrent drugs, criminaliteit en prostitutie. Veel moeders zijn alleenstaand en hebben kinderen van verschillende mannen. Sommige vaders zijn vermoord of overleden, andere zijn verslaafd of zitten in de gevangenis en weer andere zijn met de noorderzon vertrokken. Een aantal kinderen woont bij hun opa en oma, omdat beide ouders niet voor de kinderen willen of kunnen zorgen. We zoeken altijd de meest risicovolle situaties op. Oftewel kinderen in nood.

Programma

Op het terrein kunnen de kinderen douchen en krijgen ze een gezonde maaltijd. Onder begeleiding maken ze hun huiswerk, zodat ze beter meekomen op school. Daarnaast houden ze iedere dag een kinderdienst. Begeleid door Bernard op gitaar en één van de kinderen op cajon, beginnen ze altijd met een aantal christelijke kinderliedjes. Op dinsdag vertelt Netty een bijbelverhaal. Op woensdag doet Susanne de poppenkast samen met het intelligente ezeltje Patrício. Meestal heeft Patrício het verhaal van de dag ervoor niet helemaal goed begrepen en moeten we de belangrijkste punten nog een keer uitleggen. Op donderdag kijken de kinderen een filmpje  en wordt er doorgepraat over normen en waarden, zoals “Hoe ga je met elkaar om?”

Kind zijn

De kinderen groeien op in een zeer onveilige omgeving. Buiten spelen is onverantwoord en door armoede hebben de meeste kinderen geen speelgoed. Ze vinden het belangrijk dat er, naast het programma, genoeg tijd overblijft om te spelen. De kinderen moeten weer echt kind kunnen zijn! Susanne beheert een kast, waaruit de kinderen spelletjes, puzzels, tekenmateriaal en lego kunnen pakken. Daarnaast kunnen de kinderen spelen in de zandbak, de speeltuin of het zwembad. De kinderen genieten zichtbaar. Zodra de dag voorbij is, kunnen ze niet wachten tot de volgende semi-internaatdag begint.

Muziekles

Als de kinderen willen, krijgen ze muziekles van Bernard. De cajon is heel populair en bijna iedereen wil er tijdens de kinderdiensten op spelen. Maar eerst moet er natuurlijk geoefend worden. Elk kind heeft de kans om dit één keer per week te doen. Alhoewel de kinderen het liefst iedere dag zouden willen oefenen, is dit met 80 kinderen onmogelijk. Bernard oefent in kleine groepjes. Zodra de kinderen het basisritme goed in de vingers hebben, mogen ze meespelen tijdens de kinderdiensten. Daarna leren de kinderen moeilijkere ritmes, zodat er voor iedereen een uitdaging blijft.

Aandacht

De kinderen krijgen thuis heel weinig aandacht en lopen in hun emotionele ontwikkeling vaak achter op hun leeftijdsgenoten. Daarom doen ze er alles aan om de kinderen individuele aandacht te geven. Regelmatig proberen ze dingen te doen in kleine groepjes. Ieder kind moet weten dat hij welkom is, dat hij gezien wordt en geliefd is. Een knuffel, een aai over de bol of een complimentje. Daar groeien ze van. De kinderen hunkeren naar echte liefde en door er voor hen te zijn, kunnen ze dit in woord en daad laten zien.

Van 2009 tot 2012 had Netty ook een dagopvang voor kinderen uit de sloppenwijken, maar omdat de regering het verbood moesten ze daarmee stoppen en mochten alleen maar 24 uurs opvang doen. Dat is ook een reden geweest om te stoppen met samenwerken met de regering.

Netty heeft samen met Bernard en Susanne  goede contacten in de sloppenwijken en hebben dan ook gesprekken met families waar de nood het hoogst is. Het is niet zo dat er alleen maar kinderen op het semi internaat komen, ook kijken ze verder of er hulp nodig is binnen deze gezinnen. Bijvoorbeeld voedselpakketten en een sponsorplan op te zetten  voor het kind. Ook als het echt niet gaat kan Netty kinderen voor langere periodes opvangen.