Brazilië – Nederland

Al vanaf 2002 wordt het werk van ‘Netty’ door onze Stichting ondersteund. Dit gebeurde en gebeurt nog steeds in goede harmonie tussen het Braziliaanse bestuur en het Nederlandse bestuur, een harmonie die we niet zelf kunnen bewerken maar die slechts door de liefde van God tot stand kan komen. Het elkaar erkennen en herkennen als Kinderen van God is de stabiele basis van onze samenwerking. Net zoals in het verleden gaan ook nu regelmatig Nederlandse bestuursleden (op eigen kosten uiteraard) naar het ‘werk’ in Timóteo en komen er dan altijd weer opgebouwd en bemoedigd van vandaan.

Het ‘werk’ in Brazilië wordt ook mede gedragen door de kerkelijke gemeente Igreja Batista Nova Aliança in Timóteo, waar Netty lid van is. De meeste Braziliaanse bestuursleden komen uit deze kerkelijke gemeente. Veel gemeenteleden zijn betrokken bij het werk als regelmatig meehelpende/ondersteunende vrijwilliger maar ook in moeilijke tijden is de gemeente bereid om voor het ‘werk’ op de bres te gaan staan.

In deze video vertelt Pastor Ednilson van de kerk over het visioen dat God hem liet zien tijdens de startdienst, van de nieuw visie, op 1 augustus 2016.