Bijbelboeken

Iedere maand leren we op het semi-internaat de kinderen een bijbeltekst aan. Alle kinderen overhoren we apart en als ze...

Gebedsavond 5 juli

Op vrijdag 5 juli a.s. willen we een gebedsavond houden voor Kinderwerk Horeb. Het is goed en fijn om met...

Ventilatoren

Ventilatoren

Rjimke had een presentatie over Missao Horeb gehouden op een basisschool in Dokkum. Deze school had een gift overgemaakt en...

Bijbelleesles

Bijbelleesles

Onderwijs in bijbellezen. Eens in de twee weken worden  op de donderdagmorgen, na de zangdienst en het bidden, de kinderen...