Semi-Internaat
Sponsors
gezocht
Semi-Internaat
Sponsors
gezocht
Vrijwilligers

reizen

Home

Welkom op de website van “Kinderwerk Horeb”

Kinderwerk Horeb is de nieuwe (verkorte) naam van Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië. De nieuwe naam is ingegeven door de inhoudelijk verandering van het ‘werk’ in Brazilië en doet beter recht aan wat we doen. Meer over de hechte samenwerking tussen Nederland en Brazilië binnen het werk van onze stichting leest u hier.

Onze visie bestaat uit 2 sporen:

1. Kinderevangelisatie                                    2. Kinderopvang

Kinderevangelisatie:
De kinderen (in de arme wijken) bereiken met het evangelie. Dit doen we door kinderen uit verschillende wijken met de bus naar ons terrein te halen voor 3 dagdelen in de week, in de praktijk is dit een semi-internaat (klik op de link voor meer info of kijk het filmpje onderaan de pagina). We vertellen hen het evangelie en helpen hen dit toe te passen in hun leven, waardoor vaak hele gezinnen worden aangeraakt. Maar ook doen we aan praktische hulpverlening, door hen les te geven over bijvoorbeeld hygiëne en hen te ondersteunen met de aanschaf van schoolspulletjes en dergelijke, daarnaast geven we hen ook huiswerkbegeleiding en natuurlijk hoort daar ook een goede maaltijd en een heerlijk warme douchebeurt bij. Daarnaast proberen we middels kleine projecten de gezinnen, waar de kinderen uit semi-internaat uit komen, regelmatig te bezoeken en indien nodig te ondersteunen door voedselpakketen te bezorgen of bijvoorbeeld het ‘huisje’ waar men woont te voorzien van ontbrekende basisvoorzieningen.

Kinderopvang:
We doen ook aan een flexibele 24 uur’s kinderopvang; op maat gesneden naar gelang de nood in het gezin waaruit het kind komt. Dit kan de hele week zijn maar ook enkele dagen of bijvoorbeeld enkele dagdelen per week. Het kan voor een periode van een week zijn maar ook bijvoorbeeld een half jaar als de moeder naar een afkickcentrum moet. Dit doen we in samenwerking en uiteraard met toestemming van de ouder(s), maar zonder de tussenkomst van justitie. Hiervoor hoeven de ouders dus niet meer uit de ouderlijke macht te worden gezet.

 

Doneren om ons werk te ondersteunen kan door geld over te maken op :

IBAN: NL93 ABNA 0525 4591 38   of    IBAN: NL94 INGB 0003 3412 39

t.n.v. St. Kindertehuis Horeb Brazilië

Of

Doneren via de Geef module 

LET OP: stichting Geef houdt 3% kosten in

Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI hierdoor zijn giften aan ons aftrekbaar voor de belasting.

Voor meer info klik op het ANBI blokje hier beneden.