Jaarafsluiting

We hebben een mooi kerstfeest mogen vieren met de kinderen met als thema: “Jezus, de echte vreugde van het kerstfeest”. Het pedagogisch team heeft  ontzettend goed gewerkt het hele jaar door en ook op deze dag mochten we genieten van hun talenten en inzet. De kinderen hebben met volle teugen kunnen genieten. Tante Márcia van onze gemeente is die dag geweest en heeft het verhaal verzorgd.

Dit keer was er gekozen voor een vrij verhaal waarin als boodschap naar voren kwam wát Jezus in je leven kan en wil doen als je je leven aan Hem geeft. Márcia had dmv poppen, voorwerpen en uitgebeelde figuren haar eigen levensverhaal aan de kinderen verteld. Zij heeft een mooi getuigenis. Als kind was ze de eerste en voor lange tijd de enige van haar hele familie, die tot geloof in Jezus Christus kwam. Hun gezinsleven was voor haar “een hel” zoals ze dat zelf noemde. En dit spreekt de kinderen enorm aan, daar het grootste gedeelte op het ogenblik zelf in hele moeilijke thuissituaties zitten.  Kinderen en volwassenen waren enorm geraakt die middag. Ik zeg volwassenen want de ouders van de kinderen waren uitgenodigd om bij deze dag te zijn. En van bijna alle ouders was er in ieder geval één aanwezig. Dit was een geweldige gelegenheid om zo het ware en eenvoudige evangelie met hun te delen.

De dag ná de kerstviering hadden we een sport- en speldag. Daar hebben de kinderen ook enorm van genoten. Wat hebben ze dat uitbundig beleefd. Op deze dag hebben de kinderen ook een cadeautje gekregen dat stond voor ieders verjaardagscadeau. Vanwege vooral praktische maar ook financiële omstandigheden konden we dat dit jaar niet waar maken op de dag van de verjaardag zelf, van ieder kind. Dus hebben we besloten dit aan het eind van het jaar te doen zodra de mogelijkheid zich hiervoor aanbood. Wat was ook dit een grote verrassing voor de kinderen.

Verschillende ouders hebben ons met “natte ogen” bedankt voor dit cadeau. Veel ouders zijn niet in de gelegenheid om hun kinderen met iets op dit gebied te kunnen verrassen. Bij deze onze grote dank aan de sponsorfamilies die hieraan bijgedragen hebben. Dit zijn dingen die een enorme impact hebben op het leven van onze kinderen. 

Ook hebben we een middag gehad samen met het personeel waar we de afsluiting van het jaar samen hebben mogen vieren en waarin ik verschillende dingen met hen heb mogen delen qua terugblik op 2022 en visie voor 2023. Het personeel zelf neemt ook deel aan een dag als deze en er worden dankwoorden, complimenten, getuigenissen en terugblikken gedeeld. Zoals we de laatste jaren doen had ik dit jaar voor iedereen ook een “einde jaars cadeautje”. Dit keer een set handdoeken dat enorm in de smaak viel.