Periodieke giften

Informatie Belastingvoordeel Gift aan ANBI instelling

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië is een zgn “Algemeen Nut Beogende Instelling”, kortweg ANBI. Giften aan de stichting kunt u dan aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Nu geldt er voor deze aftrekbaarheid een financiële drempel, afhankelijk van uw inkomen. Wilt u het volledige gesponsorde bedrag aftrekken, dan kunt u gebruik maken van de “Overeenkomst periodieke gift”. U legt dan bij de stichting vast dat u voor een periode van minimaal 5 jaar, jaarlijks zo’n bedrag zal blijven storten. In dat geval bestaat er geen drempel; u kunt elk jaar het gesponsorde bedrag verrekenen in de belastingopgave.

Veel werk? Helemaal niet. U downloadt en print (2x) het formulier https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf   , vult de u bekende gegevens in en stuurt de beide ondertekende formulieren naar de stichting. Wij vullen de stichting-specifieke gegevens in, zetten de handtekening van de penningmeester er onder, en sturen u één exemplaar terug. Het andere exemplaar is voor onze eigen registratie. Vanaf dat moment geniet u het belastingvoordeel. Daarbij biedt de belastingdienst uiteraard de mogelijk om, onder enkele voorwaarden,  de regeling voortijdig te beëindigen zonder enig gevolg.

Meer informatie? Kijk eens op www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften

Voor eventuele vragen, of hulp bij het invullen van het formulier, kunt u een mailtje sturen naar info@kinderwerk-horeb.nl