Semi internaat

Semi-Internaat nog niet van start

Vanwege het corona-virus draait er sinds 18 maart geen semi-internaat. Op dit moment zijn de scholen in de stad Timóteo nog gesloten en is er geen duidelijkheid wanneer ze haar deuren weer zullen openen. Wel krijgen de kinderen sinds half mei opdrachten om thuis te maken.

We weten uit ervaring dat het merendeel van onze kinderen deze opdrachten niet zal maken en zijn daarom begin mei met de gemeente in gesprek gegaan om te kijken of en hoe we kinderen zouden kunnen opvangen. Het was fijn om te zien dat de gemeente hier erg positief tegenover stond, mits we ons aan alle maatregelen zouden houden.
 
Wat zijn we van plan? Vier dagen in de week draaien. Ieder kind komt slechts één keer in de week. Maximaal veertien kinderen per dagdeel oftewel een kwart van het aantal kinderen in vergelijking met normaal. De bus wordt slechts voor de helft gevuld. Voor het instappen controleren we de temperatuur van het kind. Is het kind verkouden, aan het hoesten of heeft het koorts, dan mag het niet komen. Voordat het kind de bus in stapt, moet het zijn handen schoonmaken met desinfecterende handgel. Daarnaast moet het kind in de bus een mondkapje dragen. Op het semi-internaat werkt het personeel met mondkapjes op en handschoentjes aan. De schoonmaak wordt geïntensiveerd en bijna om het uur moeten de kinderen hun handen wassen. Tijdens alle activiteiten handhaven we een twee-meter-afstand-regel. De stoelen in de leslokalen en de eetzaal staan twee meter uit elkaar en de kring tijdens de kinderdienst krijgt een omtrek van dertig meter. Daarnaast is er zo min mogelijk lichamelijk contact en geldt er voor iedere ruimte een maximaal aantal personen dat zich op hetzelfde moment in die ruimte mag bevinden.

      


Extreme maatregelen? Ja, maar wel noodzakelijk om te mogen draaien.

Tot slot zijn de ouders trouwens niet verplicht om hun kind te sturen.

De roosters zijn inmiddels gemaakt en wij zijn klaar om weer van start te gaan, maar het is nu vooral de vraag wanneer we beginnen. Eind mei is het aantal besmettingen in onze stad verhoudingsgewijs flink toegenomen. Wat is nu wijsheid? Nog even wachten of binnenkort beginnen? We zijn ervan overtuigd dat de kans op besmetting op het semi-internaat door alle maatregelen minimaal is, maar zijn ons er ook van bewust dat we vooruit lopen op de scholen en dat de kans groot is dat we de inspectie op bezoek krijgen. Voorlopig houden we de cijfers nauwkeurig in de gaten en bekijken we per week of we kunnen beginnen. Zolang we nog geen kinderen opvangen, zullen we doorgaan met het maken van filmpjes om contact te houden met de kinderen en het evangelie te delen.