Goeie koeie idee

Een laatste nieuwtje is dat er nieuwe koeien nodig zijn. Anders wordt de veestapel te zwak. Er was nog geld voor 1 koe, maar er zijn er twee nodig. Een trouwe hulp van Netty, Eduardo, had 2 koeien kunnen regelen. Elke koe kost € 380.

Netty heeft er al wel 2 gekocht en ik wil jullie vragen of je het ziet zitten om een deel van deze tweede koe te sponsoren.

Als de één nu de staart en een ander de oren sponsort, zorgen we er met zijn allen voor dat deze tweede koe ook betaald wordt.

Is dat geen goeie koeie idee ? ? ? ? ?  

Doe je mee…

UPDATE:

Er is inmiddels al flink gesponsort met bedragen variërend van een staart tot een complete koe. De stand is op dit moment, compleet met de ons bekende toezeggingen, 5,9 dus bijna 6 Koeien!