Tempo integral

TEMPO INTEGRAL

Er is het één en ander veranderd binnen het semi-internaat. Zoals bekend vangen ze kinderen op uit twee verschillende wijken: Cava Grande en Esplanada. Dit betekent dat de kinderen naar twee verschillende scholen gaan. Met beide scholen hebben ze goed contact en regelmatig overleggen ze met beide directrices. In juli verplichtte de overheid de school in de buurt van Esplanada te beginnen met “tempo integral”. In Nederland vergelijkbaar met de brede school. Hieronder vertellen we hier meer over en geven we aan wat er voor ons veranderd is.

Tempo integral betekent dat de kinderen de hele dag naar school gaan. In de ochtend hebben ze hun normale lessen zoals rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Tijdens het middageten blijven ze op school. Daarna gaan ze aan de slag met hun huiswerk, krijgen ze bijles en volgen ze vakken zoals gym, handvaardigheid en toneel. Rond vijf uur ’s middags mogen ze naar huis. Voor de kleintjes (tot ongeveer zes jaar oud) werkt dit precies andersom. ’s Morgens maken ze hun huiswerk en krijgen ze de extra vakken en ’s middags volgen ze het normale lesprogramma. In Brazilië is er een groot tekort aan scholen. De kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud gaan ’s morgens naar school en die tussen de 4 en 6 jaar ’s middags. Ieder lokaal wordt twee keer gebruikt.

 

Een paar jaar geleden is de Braziliaanse overheid begonnen met het geleidelijk invoeren van tempo integral, zodat de kinderen op school een goede maaltijd krijgen, hulp krijgen bij hun huiswerk, extra vakken kunnen volgen en dus minder tijd op straat rondhangen. Dit klinkt heel mooi, maar helaas hebben de meeste scholen hier de infrastructuur niet voor. Zoals eerder gezegd worden alle lokalen de hele dag gebruikt. Dus waar blijven de leerlingen die tempo integral volgen? Op papier lijkt het plan heel wat, maar in de praktijk is het meestal onuitvoerbaar. Met ditzelfde probleem kreeg de school in de buurt van Esplanada te maken. Voor een bepaald aantal leerlingen moest tempo integral worden opgestart, maar lokalen waren er niet.

Omdat ze goed contact hebben met de school en omdat de meeste leerlingen, die in aanmerking kwamen voor tempo integral, al bij ons zaten, klopte de directrice bij ons aan. Van de overheid kreeg ze toestemming om tempo integral op een andere locatie uit te voeren. Sinds augustus krijgen ze dagelijks hulp van twee leerkrachten. Eén die de kinderen met hun huiswerk helpt en één die een extra vak geeft. Op dinsdag is dat sport, op woensdag toneel en op donderdag krijgen de kinderen handvaardigheid. Voor ons is dit een behoorlijke verandering.

Omdat ze niet willen dat tempo integral ten koste gaat van de kinderdiensten en het bijbelverhaal, hebben we nu een vol programma en blijft er minder tijd over om te spelen. Ondanks dat het voor de kinderen nog even wennen is, hebben ze nu wel hulp van een aantal professionals.