Bernard en Susanne Cloosterman

Wij zijn Bernard en Susanne Cloosterman en hebben allebei een groot verlangen om te zorgen voor kinderen in nood. Toen we een aantal jaren geleden ontdekten dat wij zelf geen kinderen konden krijgen, heeft God een roeping in ons hart gelegd om een vader- en moederfiguur te zijn voor kwetsbare kinderen die aan hun lot worden overgelaten.

God riep ons om Nederland te verlaten en te verhuizen naar een plek waar wij Gods liefde door mogen geven aan kinderen in nood.

Hij bepaalde ons bij Brazilië en opende een deur bij St. Kinderwerk Horeb Brazilië. Sinds september 2013 werken wij als zendelingen in dit kindertehuis. Dit betekent dat we geen salaris krijgen, maar afhankelijk zijn van de giften van onze eigen achterban.

In Mei 2015 hebben we een visum voor twee jaar gekregen. In april 2017 hebben we ons visum weer voor twee jaar kunnen verlengen. Maar ook na die twee jaar is het mogelijk dat we voor langere tijd in het kindertehuis blijven werken. Hierin willen we ons afhankelijk van God opstellen. Wij geloven dat Hij onze weg bepaalt en leidt en dat wij Hem mogen volgen.

Onze werkzaamheden

Samen met Netty vormen wij het leidinggevende team met Netty als eindverantwoordelijke.

 

Elke dinsdag, woensdag en donderdag komen er 80 kinderen nr het terrein. Bernard haalt de kinderen op met de bus, 35 kinderen ’s ochtends en 45 kinderen ’s middags. Op die dagen doet Bernard 6 ritten per dag en is daarbij ongeveer 4 uur onderweg. Meestal gaat Susanne mee om de kinderen in de gaten te houden.

Daarnaast verzorgt Bernard samen met één van de kinderen de muzikale begeleiding tijdens de kinderdiensten. Bernard op de gitaar en één van de kinderen op de cajun. Samen zoeken ze de liederen uit.

Op dinsdag vertelt Netty een Bijbelverhaal en op woensdag doet Susanne de poppenkast met het ezeltje Patrício, waarbij bepaalde punten, uit het Bijbelverhaal van de dag ervoor, nog een keer worden belicht.

In de grote eetzaal staan twee kasten met speelgoed en spelletjes die door Susanne wordt beheerd. Regelmatig speelt zij met kinderen en begeleidt hen met het spelen.

Daarnaast houden we ons bezig met allerlei organisatorische taken, doen we de boodschappen en hebben we contact met de scholen en met de ouders.

Tot slot zijn we, naast Netty, een extra link met Nederland en voorzien we het bestuur en de sponsors van de nodige informatie over de kinderen.

Wil je meer lezen, kijk dan op bernardensusanne.blogspot.com.