Netty vangt moeder en kind op.

Netty vangt sinds een aantal weken Juliana  met haar baby van nog geen maand oud op in haar huis. Juliana heeft vroeger vanaf 2001 t/m 2011 zelf in het kindertehuis gewoond.

De thuis situatie was niet meer veilig, omdat haar man, de vader van kind regelmatig geweldadig is. Hij had een trap uitgedeeld die helaas op het hoofd van de baby terecht gekomen is. Bij de ziekenhuis opname bleek gelukkig dat de baby niets mankeert: prijs God!

Omdat Juliana deels geestelijk beperkt is, helpt Netty haar met de baby en het regelen van allerlei zaken onder anderen een huis. Deze week gaat Juliana samen met haar baby verhuizen.