Logeerpartijen

Na acht weken zomervakantie is in februari het semi-internaat weer gestart! Hoewel er tijdens de zomervakantie geen semi-internaat draaide, waren er wel veel kinderen te vinden op het terrein van Horeb. Er hebben vijftig kinderen in groepjes van gemiddeld zeven kinderen gelogeerd in het huis van Bernard en Susanne. Veel kinderen gaan tijdens de zomervakantie niet weg, aangezien hun ouders daar geen geld voor hebben. Soms logeren kinderen wel bij een familielid, maar de meeste kinderen hebben tijdens de zomervakantie weinig tot niets te doen. Daarom draaien we sinds een aantal jaar dit zomerprogramma. Het is de ideale gelegenheid om veel individuele aandacht te kunnen geven aan de kinderen, aangezien ze in klein groepje komen logeren. Voor deze beschadigde kinderen is dit heel erg belangrijk. Zie de video voor een leuke impressie van de logeerpartijen.

Dit is de link van het filmpje: https://youtu.be/6ortpsSihEI