Carol is 17 augustus getrouwd

Carolaine is bij Netty komen wonen toen ze nog heel jong was; samen met broer Lucas. Nu is ze getrouwd en dat is gevierd natuurlijk. Netty was er natuurlijk ook bij. Er zijn veel vrijwilligers die haar zeker wel zullen kennen nog. Met name de mensen in Noordwolde die haar al zoveel jaren hebben gesteund.

Kijk anders maar eens op hun site: www.icasei.com.br/eraldoecarolaine