Bijles

Foto’s van de kinderen die met een specifiek bijles schrift werken. De kinderen gaan maar 1 dagdeel naar school en veel ouders kunnen niet lezen en/of schrijven. Deze bijlesschriften zijn gesponsord door de cupcake actie van de zondagschool van de Filadelfia gemeente te Heerenveen.