Groepsopdracht tieners

De ochtendgroep van het semi-internaat bestaat uit 35 kinderen. Deze kinderen komen ’s ochtends bij ons en gaan ’s middags naar school. De groep bestaat uit kinderen van 3-6 jaar en we hebben een aantal tieners. Voor ons is dit soms erg zoeken, aangezien deze doelgroepen heel verschillend zijn. Eén keer in de week proberen we tijdens de kinderdienst, een apart programma te organiseren voor de tieners. De kleintjes hebben dan na het zingen de poppenkast en de groten gaan naar een aparte ruimte. We zijn blij dat een familielid van één van de kinderen een goede klik heeft met deze tieners en met hen aan de slag gaat.

Laatst kon het helaas onverwachts niet doorgaan en kwam Bernard met het idee om met de 8 tieners een spel te doen, waarbij ze moesten samenwerken. De groep stond in een kring en moest ervoor zorgen dat van alle 16 voeten er minder op de grond stonden. Het begon makkelijk, zodat een paar tieners op één voet steunden. Maar het werd steeds moeilijker. De groep leerde hierdoor dat de opdracht alleen konden vervullen, als ze goed met elkaar communiceerden en op elkaar durfden te ‘leunen’.