Kinderevangelisatie campagne

Netty heeft aan maar liefst 65 mensen een evangelisatiecursus gegeven.
Ze leidt deze cursisten op om het evangelie te verkondigen in de sloppenwijken.
Ze kregen een opleiding van Netty en moesten zelf een 3 daagse kinderevangelisatiecampagne opzetten, dus het geleerde in praktijk brengen.

Netty met 4 cursistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn al veel kinderen bereikt met het evangelie.
Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt veel gezongen, er komen ook moeders op af. Na de tijd is er wat te eten voor de kinderen en de moeders.

3 van de leerlingen zijn het materiaal aan het klaarleggen

Deze campagne wordt in een arme wijk gehouden op straat

Zoon van een van de cursistes helpt ook mee.

Hij heeft Jezus ook aangenomen. Netty schrijft: Jullie hadden zijn oogjes moeten zien toen ik met hem praatte over Jezus en het eeuwige leven in de hemel. Die glinsterden zo erg, zo erg…… ze konden gewoon niet meer glinsteren. De “fonkjes”stonden op de hoogste stand. PRACHTIG OM TE ZIEN, GEEN WOORDEN VOOR WAT JE DAN VOELT…….

Deze jongen heeft Jezus aangenomen! Halelujah