Het getuigenis van de bus.

Timóteo, 6 december 2016.

Wij zijn GOD enorm dankbaar dat we nu eindelijk na zo´n lange tijd, de financiële donatie bedoeld voor de aanschaf van de bus, hebben kunnen investeren. Ons hart stroomt over van vreugde als we kijken wát voor bus GOD ons geschonken heeft en hoe dat allemaal gegaan is. Het is écht Zijn hand geweest!!! We hebben duidelijke leiding van God hierin gehad. Dat heb niet alleen ik mogen ervaren maar ook andere bestuursleden en mensen die vrijwilliger van ons lokale werk zijn en meegewerkt hebben aan het hele proces.  In de tijd dat deze wonderlijke gift ons geschonken was om in de grote nood van de bus te voorzien, deden zich kort daarop ook andere omstandigheden voor die de aanschaf van de bus hebben doen “opschuiven”.  Na een aantal vergaderingen met het Braziliaanse bestuur werd er besloten dit voorlopig even opzij te leggen omdat gezien de gang van zaken het niet “wijs” zou zijn om in die fase de bus aan te gaan schaffen. Toen uiteindelijk er ook nog bij kwam dat João zich eerst gedeeltelijk en daarna full-time afstand heeft moeten nemen van het uitvoeren van zijn taken op het kindertehuis, kwamen we hierdoor ook nog eens zonder buschauffeur te zitten. Ook dat deed ons weer opnieuw wachten met het aanschaffen van de bus. Persoonlijk is dit voor mij heel moeilijk geweest omdat ik altijd heel secuur omga met giften en donaties met specifieke bestemmingen. (Het Nederlands bestuur weet dat ook). Die worden altijd onmiddellijk aan het daarvoor bestemde doel uitgegeven en daar wordt verslag van gegeven. Ik heb dit héél vaak bij de Heer moeten brengen omdat ik deze situatie vooral naar de “gevers van de bus” toe, heel moeilijk vond. Dit jaar heeft de Heer voor nieuwe “winden” gezorgd die de obstakels in balans gebracht hebben. Prijst GOD hiervoor!!! Zijn wegen zijn volmaakt, dat heb ik mogen zien.

Bernard besloot zijn groot rijbewijs te halen en toen ik halverwege dit jaar uit Nederland teruggekomen was konden we overgaan tot het “opspeuren” van een goeie bus. Ondertussen was er in Brazilië een crisis uitgebroken die de hele economie aardig beïnvloed had. Ik begon mij zorgen te maken óf we wel een redelijk nieuwe 2-de hands micro-bus konden vinden. Samen met ons Braziliaanse bestuur besloten we om niet te kijken naar een bus die ouder was dan 2010. Toen begonnen we te ontdekken dat de prijzen hoger lagen dan we verwacht hadden. De bussen vanaf 2009 en nieuwer genieten van een aantal “elektronische mechanismes” die de bussen duurder maken. Op 1 september besloot ik een gebedscampagne van een maand toe te wijden aan de aanschaf van de bus. Ik ervoer het als een hele verantwoording om zo´n grote som geld te gaan investeren in iets waar ik niet veel verstand van heb. En ik weet uit ervaring dat als GOD de leiding zou nemen HIJ alles perfect zou regelen en voorzien. Díe leiding hadden we nodig! Samen met Bernard en Susanne, 2 andere kinderevangelisten die iedere maandag voor de bidstond komen, personeel en de kinderen van de dagopvang hebben we hier alle dagen van de maand september voor gebeden. Na deze periode van ons “gebeds-depot” hebben we als Braziliaans bestuur 5 weken geïnvesteerd aan het op zoek gaan naar een goede bus. In november planden we dat ik de reis naar Sao Paulo zou maken samen met onze mechanicus (die alles van bus- en vrachtwagenmotoren kent) én een vrijwilligersechtpaar van onze zendingsbasis. We zouden de bussen die in aanmerking zouden komen gaan bekijken. Tot 3 keer toe hebben we deze reis vanwege omstandigheden moeten verzetten. Toen we de reis voor de derde keer planden had ik op de maandagochtend van die week een ervaring in mijn stille tijd dat mij deed begrijpen dat het niet Gods bedoeling was dat we naar Sao Paulo zouden gaan. Daar heb ik met niemand over gesproken en God gevraagd als bevestiging dat die derde planning van de reis naar Sao Paulo dan ook niet door zou gaan. Eén dag vóór onze reis belde de mechanicus af, hij zou niet meer kunnen die week vanwege een gezondheidssituatie. Dat was voor mij voldoende om van São Paulo af te zien. Toen hebben we een week gebeden en GOD gevraagd waar we dan wél moesten gaan kijken voor een bus. Belo Horizonte kwam al snel op ons pad. Ook onze mechanicus had zo z´n contacten en “keek met ons uit”. Toen hij van mij hoorde dat we uiterlijk 85 duizend reais te investeren hadden en geen bus wilden die ouder zou zijn dan 2010 zei hij tegen mij: “ dat bestaat niet, je vraagt om een wonder….” Waarop ik hem antwoordde: “daar heb ik nu juist een maand van gebed aan besteed en ik geloof dat God ons dat wonder gaat geven”. Het mooie was dat hij daar als reactie op gaf: “als jij dat gelooft dan wil ik dat samen met jou geloven”. Het Braziliaans bestuur had besloten om 5 duizend reais achteruit te houden voor de administratieve gang van zaken en de jaarbelasting die straks in januari 2017 van ons gevraagd wordt om betaald te worden. Binnen een week waren de nodige contacten gelegd en een reis naar Belo Horizonte stond gepland. Die afstand zouden we op één dag heen en weer kunnen rijden. (4 uren heen, 4 uren terug). Allen ervoeren we een enorme vrede en met veel enthousiasme gingen we met z´n 4-en op reis. Toen nog niet met de mechanicus. We zouden 3 adressen in Belo H. bezoeken. Bij het aankomen vroeg ik onze chauffeur (ook vrijwilliger van ons werk, Eduardo)om te stoppen bij een autogarage en daar te vragen naar nog meer adressen van bus-garage´s. Eén iemand daar gaf mij 2 adressen. Eén daarvan hadden we zelf ook al opgedaan  de andere was nieuw. Wij onze adressen bezocht. Daar kwam één micro-bus uit van het jaar 2010 maar voor ons ver boven de prijs, 128 duizend BR$. Tot slot van de reis op naar het laatste adres dat ik van de autogarage opgedaan had. Eenmaal daar aangekomen bleek dat het om een kleine handel ging waar maar 2 bussen stonden, 2 kleine vrachtwagens, een sprinter en een paar personenauto´s. We hadden het snel bekeken en zouden vertrekken toen de eigenaar zei dat hij een contact had die wist van 2 micro-schoolbussen die een bedrijf gebruikte om hun personeel te vervoeren maar die nu te koop stonden. Na een kort telefoontje konden we het nieuwe contact opwachten bij een benzine pompstation bij de uitgang van Belo Horizonte. (richting Timóteo). Binnen een kwartier waren we op het bedrijf aangekomen. De eigenaar was er niet maar iemand kon ons te woord staan over de verkoop van de 2 micro-schoolbussen. Het bedrijf was uitgegroeid en de baas had een grote bus gekocht om zijn personeelsleden naar de plek van bestemming te rijden. De schoolbus was te klein geworden. Zij werken met afgravingen en omdat hier in Brasil nog veel dingen met de hand gedaan worden, wordt veel personeel bereden naar de werkplek die om de zoveel weken weer ergens anders naar toe verhuisd. De bus was van 2012, lage km stand, goede banden en kostte 100 duizend reais. We zouden 15 duizend te kort komen. We kregen als info mee dat de eigenaar de prijs niet zou verlagen omdat hij al 15 duizend reais onder de gebruikte tabel hiervoor, zat. Dat hebben we nagekeken en was inderdaad waar. Alhoewel de prijs voor zich sprak wetende dat de bus van het jaar 2012 is. Ik wist meteen dat dit als een “wonder” leek. Wij hadden nog geen bus gevonden van deze prijs of goedkoper voor een bus van 2010 laat staan 2012….

Ik zou contact opnemen met de eigenaar en terugkomen voor een gesprek zodra hij terug was van zijn reis. Eenmaal thuis hebben we samen met de kinderen een aantal dagen gebeden dat de eigenaar tóch de prijs zou doen verlagen daar we niet voldoende hadden voor deze bus. Samen met het bestuur en alles wat woont en leeft op het kindertehuis hebben we de Heer die dagen gebeden. Nog geen week later, maandag 29 november kreeg ik van Bernard te horen dat uit hun achterban iemand zomaar een gift van 3000 euro voor de bus gegeven had. Wij houden niet eens meer actie voor de bus daar hier financieel immers al in voorzien was. En ineens was daar zomaar een gift voor de bus……. dat zou ongeveer 10 duizend reais zijn. Nu kwamen we nog 5 duizend te kort. Ik heb hierover gebeden. Ben vorige week woensdag met onze mechanicus Adenilson en één van de vrijwilligers (Valdecir) naar de betreffende plek geweest zodat hij de bus, de motor en allerlei andere dingen als professional vakman op dit gebied, kon bekijken. Hij zei tegen mij: “Netty, als jij een wonder verwacht …… dan is dit het wonder”. Een bus voor een hele goede prijs, in hele goede staat en 2 jaar nieuwer dan we zelf verwacht hadden….. DIT IS GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wettelijk gezien mogen we de komende 11 jaar met deze bus rijden. IS DIT NIET GEWELDIG????? Ik heb de koop gesloten en omdat de laatste 5 duizend reais ontbrak hem een betaalcheque van deze waarde voor de maand februari gegeven. Daar ging hij mee akkoord. Maar sinds afgelopen weekend heeft GOD ook al in deze 5 duizend reais voorzien. Dus het is helemaal rond met de bus. GLÓRIA A DEUS, GLÓRIA A DEUS, GLÓRIA A DEUS!!!

Onze mechanicus heeft de bus gister samen met Valdecir onze vrijwilliger uit Belo Horizonte gratis en voor niks voor ons opgehaald. We hebben elkaar ontmoet voor het busstation van Timóteo. Daar stelde de mechanicus voor om de bus mee te nemen naar zijn bedrijf (in Fabriciano). Daar zou hij vandaag de motor en de rem olie voor ons vernieuwen (ook gratis). En morgen neemt hij de dus mee naar een wasserette voor bussen en vrachtwagens. Daar laat hij de bus van binnen, buiten, onder en boven helemaal schoonmaken. Dat gaat een hele dag duren. Daarna wordt de bus bij ons gebracht……………….. Dan gaat de mechanicus samen met Bernard op stap om hem instructies te geven met betrekking tot het functioneren van de bus daar er een aantal “dingetjes” zijn die hij even moet weten zei de mechanicus.

Zo wát een verslag hé. Het kon wat mij betreft niet korter. Dit zijn nou weer van die verhalen waarvan we moeten getuigen omdat echt alleen GOD alle eer toekomt van deze goede koop en van het vinden van zo´n goede bus. HIJ heeft het geleid, HIJ heeft het gemaakt! PRIJST GOD!

Lieve mensen die dit wonder financieel mogelijk gemaakt hebben: DANK U WEL!!!  Dank u wel dat God hierin uw hart heeft mogen leiden om dit voor ons  financieel  te kunnen uitvoeren. Nu kunnen we het werk weer gaan uitbreiden met méér kinderen, dagopvang voor meer kinderen, hun familie´s zullen hierdoor gezegend worden, we kunnen met de kinderen naar christelijke evenementen en nog zoveel meer. U zult er over lezen. Wat een nieuwe mogelijkheden nu met de bus…………… we zien er naar uit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UM GRANDE ABRAÇO,

QUE DEUS ABENÇOE,

Netty en team en de kids!!!